Värdegrund

 

Göteborg Hockey Club’s vision och värdegrund

Ansvar

Vi tar ansvar för oss själva, andra och varandra. Ansvarar för våra handlingar och ord, och hur de påverkar människor och vår omgivning.

Engagemang

Vi jobbar med passion och lust att skapa mer. Vi vill alltid bli bättre på det vi gör.

Glädje

Vi gläds åt andras och varandras framgång. Vi har ett tillåtande klimat som präglas av gemenskap, uppskattning och samspel. Vi vill öka andelen tjejer som spelar ishockey och därmed får uppleva glädjen i lagidrotten.

Mod

Vi vågar vara nytänkande och verkar för förändring och utveckling, genom att se möjligheter istället för hinder. Vi jämför oss inte med andra, och verkar för en stärkt självkänsla och mod hos individen, så att denne vågar vara sig själv och stå upp för sina tankar och idéer.

Mångfald

Vi står upp för mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Vi arbetar även medvetet för skapa möjligheter och därigenom nå en ökad internationell förståelse och jämlikhet. Göteborg Hockey Club delar också den vision och värdegrund som är gemensam för Svensk idrottsrörelse och följer FN´s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

 

 

Läs om vårt deltagande i Euro Pride Paraden:
Göteborg Hockey Club i Europride 2018