Hockeyskolan info

VÄLKOMMEN TILL HOCKEYSKOLAN 2018/2019

Nedanstående gäller till hösten.

Hockeyskolan startar söndagen den 16 september.

Vill du lära dig åka skridskor och spela ishockey?

Kom till vår hockeyskola på söndagar i Angered Arena.

Hockeyskolan är kostnadsfri!!!

Kom minst 30 minuter innan, så barnen hinner byta om.

09:00 – 09:50 hockeyskolan för tjejer

10:00 – 10:50 hockeyskolan för tjejer och killar.

Vi vill att många vuxna hjälper till runt isen så följ med ditt/dina barn.
Både egna och andras barn behöver hjälp att knyta skridskor och hålla ordning på alla saker.
Det kan ta lång tid att få på utrustningen.

När du kommer till hockeyskolan behöver ditt barns personnummer för att barnet skall vara försäkrat på isen.
Hockeyskolan behöver också föräldrars kontaktuppgifter.

Låneutrustning i mindre storlekar finns att låna utan kostnad.

Vi har en STOR tjejverksamhet och nybörjare mellan 5 år och uppåt! Alla är välkomna!

Vi är tacksamma för Frivilliga bidrag till vår verksamhet.
Göteborg Hockey Club BankGrio 161-7141, Swish: 1230429969

Läs mer om verksamheten och våra värderingar här på hemsidan

Vid frågor kontakta Mikael Lundin, Petter Nordlander, Marina Enberg
kansli@goteborghc.se

English:

WELCOME TO HOCKEYSCHOOL 2018/2019

 Do you want to learn how to skate and play icehockey?

The hockey school starts Sunday, September 16th.

Come to our hockey school on Sundays at Angered Arena.

The hockey school is free !!!

Come at least 30 minutes before, so the children have time to change.

09:00 – 09:50 hockey school for girls

10:00 – 10:50 hockey school for boys and girls.

We want many adults to help around the ice so go with your children.
Both their own and other children need help to tie skates and keep track of all things.
It may take a long time to get on the equipment.

When you come to the hockey school, your child’s social security number will require the child to be insured on the ice.
The hockey school also needs parents’ contact information.

Borrowing equipment in smaller sizes can be borrowed free of charge.

We are specialized in girls ice hockey and we have new beginners from 5 years of age and up! Everybody is welcome!

We are grateful for voluntary contributions to our business.
Gothenburg Hockey Club BankGrio 161-7141, Swish: 1230429969

Read more about us and our values on this website.

If you have any questions contact Mikael Lundin, Petter Nordlander or Marina Enberg
kansli@goteborghc.se