Kallelse till ordinarie årsmöte Göteborg Hockey Club!

Härmed kallas du till ordinarie årsmöte i Göteborg Hockey Club. Årsmötet äger rum 12 juni i Angered Arena kl 18.00.

Rösträtt på årsmötet har medlem som betalat medlemsavgift och senast dagen för årsmötet fyllt 18 år. Du kan inte ge någon annan fullmakt för att rösta i ditt ställe på mötet.

Meddela oss gärna om du kommer på mötet via kansli@goteborghc.se senast 8 juni.